• SCOR

  Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi

  Hazırki dövrdə şirkətlər artan rəqabət şərtləri səbəbindən daha çox məhsul bazara çıxarmaq və məhsullarının xərclərini minimuma endirmək istəyirlər. Bu səbəbdən müəssisələr müştərilərinin istədikləri məhsulu istehsal etməli və vaxtında çatdırmalıdırlar. Bu tələblərə əsasən, Təchizat Zənciri İdarəetmə fəlsəfəsi formalaşdırılmışdır. Təchizat zənciri idarəetməsi davamlı inkişaf etdirilməli, yeniliyə və dəyişikliyə açıq bir dinamik quruluşa malikdir. ' SCOR' (Təchizat Zənciri Əməliyyatlar Referans Modeli) menecerlərə yol rəhbərliyi edir. SCOR modeli; Təchizat zəncirinin idarə edilməsində, müştəri tələblərinin təmin edilməsi prosesinin hər mərhələsi ilə əlaqəli bütün fəaliyyətləri əhatə edir. Model, müəssisələr arasında istifadə olunan standart bir üsuldur. Bu modeldə 5 proses var..

SCOR Model 5 Əsas Prinsipi

 • Planlama

  Tələb tarazlığı nəzərə alınmaqla xammal, resurs, məhsul, istehsal və çatdırılma tələblərini müəyyənləşdirir.

 • Mənbə prosesi

  Planlı və həqiqi tələbatı ödəmək üçün mal və xidmətlərin qarşılanması prosesini əhatə edir.

 • İstehsal prosesi

  Planlı və həqiqi tələbatı ödəmək üçün istənilən məhsulun istehsalını əhatə edir.

 • Çatdırılma prosesi

  Buraya istehsal olunan məhsulun çatdırılması, sifariş, daşınma və çatdırılma idarəetməsi ilə əlaqəli işlər daxildir.

 • Qayıdış prosesi

  Hər hansı bir səbəbdən geri qaytarılmış məhsulların qaytarılması prosedurlarını əhatə edir.

Təchizat Zənciri İdarəetmə ProsesləriTəchizat zəncirinin idarə edilməsinin məqsədi; Yüksək keyfiyyətli və ucuz məhsul istehsal etməkdir. İstehsalın keyfiyyəti və səhvləri idarəetmədəki proseslərdən qaynaqlanır. Bu proseslər tələb və sifariş idarəetməsi, planlaşdırma, stok idarəçiliyi, anbar idarəetməsi və çatdırılma kimi bilinir.Tələb və Sifariş İdarəetməsi

Satınalma idarəetməsi; Yüksək keyfiyyətli və uyğin qiymətə məhsulların əldə edilməsinə şərait yaradır. Müəssisələrin satın alma prinsipləri müştəri şirkətlərinin satın alma prinsipləri ilə uyğun olmalıdır.

Satınalma İdarəetməsi

Satınalma idarəetməsi; Yüksək keyfiyyətli və uyğin qiymətə məhsulların əldə edilməsinə şərait yaradır. Müəssisələrin satın alma prinsipləri müştəri şirkətlərinin satın alma prinsipləri ilə uyğun olmalıdır.

Stok İdarəetməsi

Ehtiyyatların idarə olunması, şirkətin ehtiyat qalığı miqdarı hədəfinə uyğun məhsul və materialların istehsal planına uyğun olaraq müəyyənləşdirilməsini təmin edir. Ehtiyat qalıq hərəkətləri ciddi şəkildə araşdırılmalıdır.

Anbar İdarəetməsi

Ehtiyyatların uyğun şəraitdə saxlanmasına imkan verən prosesdir. Bir məhsulun harada saxlanacağı və anbardan göndərmə prosesi tədarük zəncirinin vacib elementidir. Anbarın tərtibatı məhsulun xüsusiyyətlərinə uyğun olmalıdır və məhsul zədələnməyəcək şəkildə göndərilməlidir.

İstehsalatın İdarəetməsi

İstehsalın idarə edilməsi, Təchizat zənciri işinin ən vacib prosesidir. Materialların və xammalın lazımi alətlər, yaxşı performans və az tullantı ilə məhsula çevrilməsini idarə edir. Müştəri istəklərinə uyğun olaraq istehsal partiyasının ölçülərini və məhsulun hazırlanması prosesini planlaşdırır.

Çatdırılmanın İdarəetməsi

Çatdırılma və paylama idarəetməsi, satışa hazır məhsulun anbarlardan müştərilərin istədiyi nöqtələrə paylama prosesini idarə edir. Göndərmə planlaşdırılması avtomatik sistem vasitəsilə idarə olunmalıdır. Göndərmə və paylama performansı davamlı ölçülməlidir.

Fayda

Təchizat Zənciri İdarəetməsinin Faydaları.

 • Ümumi xərclərdə qənaət təmin edir.
 • Çatdırılma performansını yaxşılaşdırır.
 • Sifarişlərin ən yaxşı şəkildə formalaşmasında iştirak edir.
 • İstehsalın davamlılığını və keyfiyyətini artırır.
 • Dəyişən rəqabət şərtlərinə uyğunlaşmağı asanlaşdırır.
 • Müştəri tələb və istəklərinin daha yaxşı qiymətləndirilməsini təmin edir.
 • Müştəri məmnuniyyətini təmin edir.
Qazanc

Təchizat zənciri müəssisələrə nə verir?

Effektiv Təchizat Zənciri İdarəetməsi müəssisələrin marketinqi və istehsal ilə əlaqəli fəaliyyətlərinə müsbət təsir edir və daha çox müştəri məmnuniyyəti ilə birlikdə daha sərfəli və aşağı xərclərlə istehsalatı təmin edir.Təchizat zəncirinin effektiv idarə olunması iş üçün vacibdir. Çünki;

 • İstehsalın davamlılığını təmin edir.
 • Təchizat müddətini qısaldaraq, bazardakı dəyişikliklərə daha qısa müddətdə cavab verməyə imkan verir.
 • Müştərinin tələblərini yaxşı anlayaraq keyfiyyəti artırır.
 • Texnologiyalarla ayaqlaşaraq yenilikçi bir kimlik verir.
 • Ümumi xərcləri azaldaraq mənfəət dərəcəsini artırır.
 • Müəssisənin pulunu, malını və məlumat axınını idarə edə bilir.

Daha çox məlumat istəyirsiniz?

Hər hansı bir kömək və sorğu üçün